Accessibilitat

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ha adquirit el compromís de garantir l'accessibilitat al seu lloc web a tots els ciutadans, en compliment dels criteris d'accessibilitat als continguts proporcionats per la WAI (Web Accesibility Initiative), organisme creat per la W3C (World Wide Web Consortium) per informar, investigar i fomentar el treball en l'accessibilitat web.

L'accessibilitat consisteix en l'accés a la informació sense cap limitació per motius de deficiència, discapacitat o minusvalidesa. L'accessibilitat no és d'interès únicament per a les persones amb discapacitat sinó que millora l'accés a la web en general.

La WAI estableix tres nivells d'accessibilitat, sent el primer nivell o nivell A l'obligatori per a garantir l'accés a la informació d'un lloc per a tots els grups de persones.

En l'actualitat, pràcticament la totalitat del web supera els criteris establerts en el nivell AA. La resta els assolirà progressivament.

© Ajuntament de Sant Joan Despí 2008 | Accessibilitat | Avís legal